Game-Slot-Free-Spin-logo
iamfor2am.com

ขั้นตอนในการเข้าพักโรงแรมและรีสอร์ท

1. การจองห้องพัก

โดยสามารถจองได้สองวิธี คือ การจองห้องพักโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์หรือไปจองที่โรงแรม และการจองผ่านทางเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการรับจองนั่นเอง

2. การเช็คอิน

วันเข้าพักไปที่ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งชื่อที่ได้ทำการจองห้องพักเอาไว้ พร้อมกับยื่นบัตรประชาชนให้พนักงานตรวจเช็คข้อมูลรวมถึงเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่เพื่อให้ติดต่อง่ายขึ้น

3. การเช็กเอาท์

สำหรับการเช็กเอาท์ออกจากโรงแรมจะต้องเช็กเอาท์ให้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ เพราะหากเกินเวลาก็อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนั้นควรเช็คเวลาที่ต้องเช็กเอาท์ให้ดี