Game-Slot-Free-Spin-logo
iamfor2am.com

Cookie Run : Kingdom

เกมคุกกี้รันได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงเกมมือถือ RPG หลากหลายเกมแนว Cookie Run: Kingdom เบลล่าภัยของประเทศในอาณาจักรขนมหวานของเกมอยู่ที่เกมภาพสวย ๆ ตัวละครน่ารักเล่นเพลิน ไร่ละตัวจะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันผู้เล่นจะต้องเล่นตามตะลุยด่านต่าง ๆ มีการสร้างเมืองสร้างบ้านสร้างหมู่บ้านพัฒนาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ต่างกันผู้เล่นจะต้องต่อสู้ป้องกันหรือต่อสู้เพื่อป้องกันเมือง