Game-Slot-Free-Spin-logo
iamfor2am.com

Oshino Hakkai (忍野八海)

Oshino Hakkai ที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าหมู่บ้านน้ำใสนั้นตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิในเขตพื้นที่ร่วมกับทั้งคู่ทั้งรอบทั้งใสแห่งนี้ด้วย ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เล่าขานกันมาว่าแต่เดิมเป็นพื้นที่ของทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปทำให้ทะเลสาบเหล่านั้นมีการเหือดแห้งไปตามธรรมชาติเมื่อเวลากว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมา และสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือบ่อน้ำทั้ง 8 บ่อที่บรรจุน้ำที่ใสสมชื่อหมู่บ้านเอาไว้เต็มเปี่ยม